Slik påvirker korona internasjonale prosesser

Oppdatert oversikt over hvordan korona-pandemien påvirker internasjonale prosesser som skal sikre fremgang mot FNs klimamål og bærekraftsmålene.

I krisetider er det ekstra viktig at det globale samfunnet jobber sammen for å skape bærekraftig utvikling. God helse er et av de 17 bærekraftsmålene. Foto: FN.

Mange internasjonale forhandlinger og prosesser utsettes eller avholdes digitalt som følge av korona-krisen. I denne saken oppdaterer vi fortløpende etter hvert som vi får mer informasjon.

Verden står overfor enorme utfordringer framover, men ikke alle internasjonale prosesser kan settes på vent. Derfor mener ForUM det er viktig å sikre fremgang, og meningsfull deltagelse av sivilsamfunn i dette arbeidet, også i denne unntakstilstanden. I møter som avholdes digitalt, må det tas grep for at sivilsamfunn får tilgang til viktige diskusjoner. Representanter fra områder med mindre tilgang på digital infrastruktur og fasiliteter må også inkluderes.

Finansiering for utvikling

Årets møte i Finance for Development (FfD) Forum blir svært begrenset, men skal gjennomføres fra 20-22 april. Møtet blir avholdt digitalt. Alle planlagte side-events er avlyst, men hovedsamtalene vil finne sted. Kjøreplanen frem mot møtet, med frister for innspill og dokumenter, er offentliggjort her.

ForUM vet ikke mer om eventuell akkreditering for øyeblikket, men vi vil holde våre medlemmer oppdatert når informasjonen kommer.

I tillegg til FfD-forum er det en rekke relevante møter som påvirkes av unntakstilstanden. Alle møter i forbindelse med FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD) er avlyst ut april. Det er foreløpig uklart hvordan dette vil påvirke UNCTAD-konferansen som er planlagt avholdt i Barbados 18-23 oktober.

Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken sine vårmøter vil i år avholdes digitalt, men det har foreløpig ikke kommet informasjon om hvordan man vil kunne følge møtene.

FNs klimaforhandlinger

I dag ble det kjent at klimatoppmøtet som skulle avholdes i Glasgow i november utsettes til 2021. FNs klimasekretariat melder også at mellomforhandlingene (SB52) som skulle avholdes i Bonn 1-11 juni er utsatt til oktober.

ForUM vil holde våre medlemmer oppdaterte på hva som skjer gjennom våre vanlige e-postlister og i informasjonsbrev.

FNs miljøforsamling (UNEA)

Den neste miljøforsamlingen (UNEA 5) skal etter planen holdes 22.-26. februar neste år. Det er foreløpig ikke avklart om neste års miljøforsamling kan holdes som planlagt. Selv om februar 2021 er et stykke fram i tid, krever miljøforsamlingen store forberedelser, og korona-pandemien skaper problemer for avviklingen av de forberedende møtene.

ForUM skal være med og arrangere en konsultasjon for sivilsamfunnet som en del av forberedelsene til miljøforsamlingen. Konsultasjonen skal etter planen finne sted 7.-9. juni i Oslo, men vi legger nå alternative planer for en digital konsultasjon.

Covid-19 kan også påvirke temaet for den neste miljøforsamlingen. Hovedtemaet “Strengthening Actions for Nature to Achieve the Sustainable Development Goals” ligger fast, men helse, i en miljøkontekst, vil sannsynligvis bli et prioritert tema på møtet.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

Årets møte i FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF) skal i utgangspunktet holdes 7.-16. juli i New York, og det har foreløpig ikke kommet melding om endringer, men all informasjon fra FN om møter og konferanser sendes ut med et forbehold om at det vil bli endringer.

De regionale foraene som leder opp til møtet i New York er utsatt på ubestemt tid som følge av korona.

FNs naturforhandlinger

Naturforhandlingene skulle nå pågått for fult for å komme fram til en ny global naturavtale. Den nye naturavtalen skulle etter planen spikres på FNs naturkonferanse i Kunming, Kina 15.-28. oktober. Denne konferansen er utsatt på grunn av Corona-pandemien, og mellomforhandlingene (OEWG-3) utsettes også. Det jobbes med å finne nye datoer.

Flere forhandlingsmøter er flyttet som følge av korona-krisen. Gruppa som jobber med å evaluere statusen for verdens biologiske mangfold skulle opprinnelig møtes i mai, men dette møtet (SBSTTA-24) er utsatt til 17.-22. august i Montreal, Canada. Møtet for gruppa som jobbe med implementering av konvensjonen skal ha et møte (SBI-3) som har blitt flyttet til 24.-29. august, også dette møtet avholdes i Montreal, Canada.

Årets versjon av rapporten som går gjennom verdens innsats for å ta vare på det biologiske mangfoldet, Global Biodiversity Outlook (GBO 5), er også utsatt slik den følger den nye tidsplanen for forhandlingene.