Mange flere vil ta influensavaksinen i apotek

En fersk Norstat-undersøkelse viser en kraftig økning i antall nordmenn som har tatt influensavaksine denne sesongen. Undersøkelsen viser også at omtrent hver tredje kan tenke seg å ta vaksinen i et apotek neste sesong.

0
43
Mange ser på apotekene som et enkelt og lett tilgjengelig alternativ for å få tatt influensavaksinen, mener Per T. Lund. Her tar han selv vaksinen. (Foto: Apotekforeningen)

En av tre svare at det er mer aktuelt å ta vaksinen, hvis man kan ta den i apotek uten resept fra en lege. Det er en stor overvekt av menn som mener det er mer aktuelt å vaksinere seg, når det kan gjøres i apotek.

– Det er veldig positivt at flere som ikke pleier å ta vaksinen, nå mener det er mer aktuelt å ta den takket være tilbudet i apotekene. En av ti mener det er mye mer aktuelt, når de kan bruke apoteket. Klarer vi å nå 10 prosent av de som ikke har vaksinert seg, vil det være fantastisk. Det vil være bra for folkehelsene og bra for den enkelte. Dessuten er det flott at vi kan nå flere menn, som er underrepresentert blant de vaksinerte, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

6 av 10 eldre har vaksinert seg

Blant alle spurte, svarer 27 prosent at de har tatt influensavaksinen denne sesongen. I risikogruppen over 65 år, oppgir 59 prosent at de er vaksinert. Tilsvarende tall fra forrige sesong, publisert av Folkehelseinstituttet, viser at 20 prosent hadde tatt vaksinen, mens 48 prosent av de over 65 år hadde tatt den.

– Det har vært stor oppmerksomhet om viktigheten av å vaksiner seg i høst. Tallene fra Norstat viser at informasjonen har hatt effekt. At 600 apotek har tilbud om influensavaksinering bidrar også til å øke folks bevissthet. Når 57 prosent sier at de er kjent med at man kan ta influensavaksinen i apotek, vitner det om at mange har fått med seg budskapet. 35 000 har tatt vaksinen i apotekene. Kombinasjonen av mange ulike tiltak ser ut til å virke, mener Lund.

1 av 3 tror de vil vaksinere seg i apotek neste år

36 prosent av de som har tatt vaksinen i år, svarer at det er sannsynlig at de vil ta vaksinen i apotek neste sesong. 18 prosent mener det er veldig sannsynlig, mens like mange mener det er ganske sannsynlig at de vil ta vaksinen i apotek. Det er en overvekt av unge og av menn som mener de vil bruke apotekene.

– Svarene indikerer at mange ser på apotekene som et enkelt og lett tilgjengelig alternativ for å få tatt influensavaksinen. Særlig gjelder nok dette de yngre aldergruppene. Men også yngre folk er i risikogruppene ved influensa, bl.a. gravide kvinner og diabetespasienter, forteller Lund.

________________________________________

Om undersøkelsen

Norstat har gjennomført en representativ spørreundersøkelse blant 1007 personer over 18 år. Apotekforeningen er oppdragsgiver. Undersøkelsen ble gjort uken før og uken etter julen 2019.

Hovedfunnene oppsummert:

27 prosent av de spurte oppgir at de har tatt vaksinen denne sesongen.
Av de over 65 år (risikogruppen) oppgir 59 prosent å ha tatt vaksinen. I 2018/19-sesongen oppga 48 prosent av denne gruppen å ha tatt vaksinen i flg. Folkehelseinstituttet.
57 prosent av befolkningen oppgir at de er kjent med at influensavaksinen kan settes i apotek.
Når Norstat spør de som har tatt vaksinen denne sesongen, om det er sannsynlig at de vil ta den på apotek neste sesong, når man slipper å skaffe resept fra lege, svarer 36 prosent at det er litt eller veldig sannsynlig. Særlig gjelder dette de unge (18-29 år).
Når Norstat spør de som ikke har tatt vaksinen om det er mer aktuelt for dem å ta vaksinen når de kan gå dirkete til apotek uten å trenge resept fra lege, svarer 35 prosent at det hadde vært mer aktuelt. 9 prosent svarer at det hadde vært mye mer aktuelt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here