Home Innenriks Granskingsutvalget i EØS-saken er klart

Granskingsutvalget i EØS-saken er klart

0
36

Professor Finn Arnesen leder granskingsutvalget som skal gjennomgå EØS-saken.

Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag 8. november og blir ledet av Finn Arnesen, professor i europarett ved Universitetet i Oslo. Arnesen har tidligere gjort utredninger, forsket og forelest om problemstillinger i skjæringsfeltet mellom EØS-rett og norsk rett.

– Dette uavhengige utvalget skal snu hver stein og sette flomlyset på. Vi må få vite hvordan dette kunne gå galt i starten, hvordan det kunne gå så lang tid før feilen ble avdekket og hvordan vi kan unngå at dette skjer igjen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Mandat

Utvalget skal gjøre en grundig og fullstendig gjennomgang av feilpraktiseringen av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land. Alle relevante sider av saken skal belyses:

 • Arbeids- og sosialdepartementets håndtering og rolle i saken, herunder også innlemming av forordning 883/2004, styring av/dialog med Nav og behandlingstid, fram til november 2019. I denne sammenheng skal også informasjon fra regjeringen til Stortinget vurderes.
 • Nav og Trygderettens håndtering og rolle i saken.
 • Kartlegge og vurdere bakgrunnen for Arbeids- og velferdsetatens tolkning og praktisering av trygdeforordningen og øvrig EØS-rett knyttet til muligheten for å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i andre EØS-land.
 • Påtalemyndighetenes og domstolenes håndtering av sakene, og eventuelle andre saker i det sivile rettssystemet. Vurderingene skal ikke utfordre påtalemyndighetens og domstolenes uavhengighet.
 • Vurdere om praksis før 2012 også må gjennomgås.

Utvalget skal også redegjøre for læringspunkter som avdekkes, blant annet for å ivareta rettssikkerheten til personer som mottar ytelser fra NAV.

Jobbe raskt og grundig

– Granskingsutvalget har bakgrunn og kunnskap som vil komme godt med i en så sammensatt sak. De skal jobbe så raskt og grundig som mulig, sier Hauglie og legger til:

– Vi skylder de berørte og deres familier å komme til bunns i saken, slik at noe lignende ikke skjer igjen.

Utvalget starter arbeidet så snart som mulig og skal legge fram utredningen sin for Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. juni 2020. 

Utvalgets medlemmer

Leder:

Finn Arnesen, professor, Horten

Øvrige medlemmer:

 1. Karin Fløistad, advokat, Oslo
 2. Jens Edvin Andreassen Skoghøy, professor, Tromsø
 3. Hanne Merete Jendal, avdelingsdirektør, Oslo
 4. Kristin Bugge Midthjell, advokat, Trondheim
 5. Per Sanderud, Board Director, London
 6. Barbro Wærnes, brukerombud, Fredrikstad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here